Skip to main content

BTW

De BTW of belasting op de toegevoegde waarde is een indirecte belasting op de levering van goederen en diensten. Zij vormt een van de voornaamste inkomstenbronnen voor de Belgische Staat.

Bijna elke ondernemer wordt geconfronteerd met ingewikkelde BTW-reglementering die specifieke formaliteiten oplegt. Het niet-naleven van BTW-verplichtingen kan aanleiding geven tot omvangrijke naheffingen en boetes. De BTW-regelgeving is daarenboven een bijzonder uitgebreide materie waarbij de Europese regelgeving  de basis vormt waarnaar de nationale wetgeving van de lidstaten zich moet schikken.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • het verlenen van advies inzake uw BTW-rechten en BTW-verplichtingen;
  • het onderhandelen van rulings en individuele beslissingen met de dienst voorafgaande beslissingen en de diverse BTW-administraties;
  • de begeleiding bij fiscale controles;
  • het voeren van administratieve en juridische procedures inzake BTW-geschillen.
Plan een eerste gesprek