Skip to main content

DOUANE

Alle toepasselijke wetgeving inzake douane is bijna volledig geregeld op Europees niveau. De lidstaten zijn bevoegd voor de inning van de douanerechten voor rekening van de Europese Unie. Ondernemingen die actief zijn binnen de in-en export van goederen binnen en buiten de Europese douane-unie worden onderworpen aan belangrijke douane-verplichtingen waarvan het niet naleven streng wordt gesanctioneerd, dikwijls eveneens met strafrechtelijke gevolgen.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • het verlenen van advies inzake uw douane-rechten en douane-verplichtingen;
  • het onderhandelen met de verschillende douane-diensten;
  • het voeren van administratieve en juridische procedures inzake douane-geschillen;
  • de verdediging in douanestrafprocedures.
Plan een eerste gesprek