Skip to main content

REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN

De registratierechten zijn verschuldigd naar aanleiding van het registreren van authentieke akten zoals bijvoorbeeld bij een schenking of de verkoop van een onroerend goed. De successierechten worden geheven bij het overlijden op de nalatenschap ten laste van de erfgenamen. Sinds 2015 behoren beide belastingen tot de bevoegdheid van de gewesten. In het kader van de optimalisatie van uw vermogensplanning, spelen de registratie- en de successierechten steeds een hoofdrol.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • de analyse van uw fiscale rechten en verplichtingen;
  • het fiscaal optimaliseren van uw vermogensplanning;
  • het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures bij fiscale betwistingen.
Plan een eerste gesprek