Skip to main content

Fiscale bemiddeling

Een eerste contact met de fiscale Administratie is voor veel mensen een intimiderend moment. In de communicatie van de fiscus klinkt het vaak alsof u per definitie in de fout bent gegaan. Laat u hierdoor echter niet van de wijs brengen. Er is geen reden om te panikeren.

Hou het hoofd koel en neem geen impulsieve beslissingen. Maakt u in het begin van bijvoorbeeld een onderzoeksfase een onbedoelde fout, dan zal dit verregaande gevolgen hebben voor uw onderhandelingspositie. Laat zaken echter ook niet op hun beloop. U bent verplicht om te reageren binnen bepaalde termijnen om uw recht te doen gelden of om bepaalde boetes te vermijden.

 

Hoe reageert u best op een schrijven van een belasting-innende overheidsdienst?

Dankzij uitgebreide expertise maakt Lauwers Fiscale Advocaten een eerste analyse van uw situatie. We bespreken de beste strategie en slaagkansen voor uw dossier. Het vermijden van geschillen en procedures staat hierbij voorop. Lauwers Fiscale Advocaten zal uw belangen behartigen door een dialoog op te starten met de fiscale bemiddelingsdienst. Deze onafhankelijke dienst heeft als doel om uw standpunten met die van de fiscale Administratie te verzoenen. Dankzij deze bemiddeling vermijdt u als belastingplichtige een lange en dure rechtsprocedure.

FISCALE PROCEDURES VOOR HOVEN EN RECHTBANKEN

Levert een bemiddelingsprocedure niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u zich neerleggen bij de situatie of beslissen om een procedure op te starten bij een fiscaal hof of rechtbank. Lauwers Fiscale Advocaten heeft een ervaren team dat u begeleidt bij uw geschil met de fiscus. Samen met u bepalen we een optimale argumentatie. We maken gebruik van alle juridische mogelijkheden om uw rechten en financiële belangen te verdedigen. Wist u dat een procedure nooit kan leiden tot hogere boetes of aanslagen dan degenen die de fiscale Administratie eist bij het begin van het geschil? Met onze uitgebreide kennis van de fiscale rechtspraak bereikt Lauwers Fiscale Advocaten een succesratio van 90% in het voeren van juridische procedures.

Bestel nu het jaarboek 'Fiscale rechtspraak 2020'

FISCALE VISITATIE: BIJSTAND EN PREVENTIE

Op een onverwacht ogenblik staan ineens acht mensen van de fiscale Administratie en de politie aan uw deur. Zij zwaaien met een verzoek tot een fiscale huisvisitatie.

• Wat moet u doen?

• Wat mag u doen en wat mogen zij niet doen?

• Wat zijn uw rechten en uw verplichtingen?

Hoe u op deze situatie reageert, heeft een blijvend effect op uw situatie. Lauwers Fiscale Advocaten staat u ter plaatse bij op het moment van een onverwachte fiscale controle. We begeleiden bedrijven bij het opstellen van draaiboeken voor fiscale visitaties, zodat u belangrijke valkuilen kunt vermijden.

NIEUWSBERICHTEN

Cel Administratieve SanctiesFiscale bemiddeling
23/01/2019

Federale bemiddelingscommissie beslist over kwijtschelding of vermindering van belastingverhoging of fiscale boete

Vanaf 1 januari 2019 heeft de federale bemiddelingscommissie de bevoegdheid gekregen om te beslissen over de kwijtschelding of vermindering van een belastingverhoging of van een…
Fiscale bemiddeling
16/11/2018

Algemene beleidsnota Financiën: nieuwe fiscale maatregelen voor 2019

Op 29 oktober 2018 diende de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, zijn algemene beleidsnota Financiën in bij de Kamer. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale…
Fiscale bemiddeling
06/11/2018

‘Co-operative Tax Compliance Programme’: Lauwers Fiscale Advocaten helpen u verder

Eind 2018 gaat de Administratie Grote Ondernemingen (GO) van de FOD Financiën van start met het ‘Co-operative Tax Compliance Programme’ (CTCP). Dit project beoogt een…
Fiscale bemiddeling
31/07/2017

Nieuwigheden inzake fiscale bemiddeling

De wet van 10 juli 2016 betreffende de versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst beoogt, zoals de naam reeds doet vermoeden, het promoten…

VEEL GESTELDE VRAGEN