Skip to main content

LOKALE BELASTINGEN

De steden, gemeenten en provincies zijn bevoegd om belastingen te heffen op alle materies. Voorbeelden zijn bedrijfsbelastingen, belastingen op tweede verblijven, gemeentelijke en provinciale opcentiemen, etc.

Zowel particulieren als ondernemingen zullen hoe dan ook worden geconfronteerd met deze heffingen op lokaal niveau. Het spreekt vanzelf dat deze lokale belastingen in harmonie moeten zijn met de wettelijke regels en algemene rechtsbeginselen. Het is belangrijk om deze lokale belastingen te laten analyseren door een specialist.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • het verlenen van advies over de wettigheid en regelmatigheid van lokale belastingreglementen;
  • het doorlichten van belastingreglementen teneinde belastingen te kunnen besparen;
  • fiscale optimalisaties van uw onderneming inzake lokale belastingen;
  • het voeren van gerechtelijke procedures bij de Raad van State ter vernietiging van lokale belastingreglementen;
  • het bijstaan bij geschillen en het voeren van gerechtelijke procedures inzake lokale belastingen.
Plan een eerste gesprek