Skip to main content

RULING OF VOORAFGAANDE BESLISSING

Een ruling of een voorafgaande beslissing kan een belastingplichtige rechtszekerheid bieden omtrent de fiscale implicaties van een verrichting. De belastingplichtige kan voorafgaandelijk deze verrichting voorleggen aan de rulingcommissie die een bindende beslissing zal nemen over de fiscale implicaties van de specifiek uit te voeren rechtshandeling(en).

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • het adviseren over de mogelijkheden en de opportuniteit van een ruling;
  • het opstellen van uw rulingaanvraag;
  • de uitvoering van uw verrichtingen in overeenstemming met de ruling;
  • de geschillen omtrent de gevolgen en de interpretatie van een ruling.
Plan een eerste gesprek