Skip to main content

REGIONALE BELASTINGEN

Naast de federale overheid zijn ook de gewesten bevoegd om belastingen te heffen. Zo vallen onder andere de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting en de erfbelasting onder de bevoegdheid van elk van de drie Belgische gewesten. Dit brengt met zich mee dat de fiscale regelgeving omtrent deze belastingen in elk gewest verschilt. Ook binnen een zuiver Belgische context kunnen de fiscale implicaties sterk verschillen.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • het verlenen van advies omtrent de fiscale optimalisatie inzake regionale belastingen;
  • het doorlichten van decreten teneinde belastingen te kunnen besparen;
  • het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures bij betwistingen.
Plan een eerste gesprek