Skip to main content

SUCCESSIEPLANNING

Bij de overgang van uw vermogen naar de volgende generaties zullen uw erfopvolgers hoe dan ook geconfronteerd worden met de erfbelasting. Afhankelijk van het gewest waar u woont, de omvang van uw nalatenschap en de graad van verwantschap van uw erfopvolgers, kunnen de toepasselijke tarieven enorm oplopen. In het kader van een fiscaalvriendelijke overgang van uw vermogen, is een grondige voorafgaandelijke fiscale planning dan ook noodzakelijk.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • het adviseren over de mogelijkheden inzake de structurering van uw vermogen;
  • het fiscaal optimaliseren van uw vermogensovergang;
  • het bijstaan bij geschillen inzake successieplanning.
VERREGAANDE SPECIALISATIE

We zijn een nichekantoor met een verregaande specialisatie inzake fiscaliteit: zowel adviesverlening als fiscale geschillen.

COMPLEMENTAIR

Onze dienstverlening laten we perfect aansluiten bij uw interne kennis of die van uw raadgevers.

ACTIEF IN DE 3 GEWESTEN

We zijn actief vanuit 3 kantoren verspreid over de 3 landsdelen (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).

ONZE AANPAK

Onze aanpak is persoonlijk, discreet en resultaatgericht.