Skip to main content

REGULARISATIES

De fiscale regularisatie biedt personen en rechtspersonen de mogelijkheid om ontdoken belastingen vrijwillig en spontaan te regulariseren. De belastingplichtige kan op deze manier, door de verschuldigde belasting te betalen vermeerderd met een boete, het hoofd bieden aan een mogelijke fiscale en strafrechtelijke sanctionering in de toekomst.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • de beoordeling van uw fiscale situatie en het verlenen van advies over de mogelijkheid van een regularisatie;
  • het opstellen en indienen van uw regularisatieaangifte;
  • het voeren van geschillen en procedures inzake fiscale regularisaties.
Plan een eerste gesprek