Skip to main content

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Het Belgisch fiscaal recht wordt voortdurend beïnvloed door het internationaal fiscaal recht. Zo dient de heffingsbevoegdheid te worden bepaald op basis van dubbelbelastingverdragen. Zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen worden geconfronteerd met een steeds ingewikkelder wordende internationale fiscaliteit. Dit manifesteert zich doordat staten hun fiscale regimes willen gebruiken om een aantrekkelijk klimaat te kweken voor economische investeringen, wat leidt tot een wildgroei aan diverse fiscale regels. Internationale uitwisseling van inlichtingen is een feit en zal ongetwijfeld leiden tot betwistingen. Een goede begeleiding is belangrijk.

Lauwers Fiscale Advocaten staan u onder meer bij in:

  • fiscale optimalisaties;
  • analyse en doorlichting van dubbelbelastingverdragen;
  • beantwoorden van vragen omtrent Belgisch fiscaal recht in een internationale context;
  • de begeleiding van diverse fiscale controles;
  • het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures.
Plan een eerste gesprek