Skip to main content

Als mijn huis of grond verkocht is, moet ik dan de onroerende voorheffing nog betalen?

You are here:

De onroerende voorheffing moet altijd volledig betaald worden door wie op 1 januari van het aanslagjaar de belastingplichtige was, zelfs al werd het onroerend goed in de loop van het aanslagjaar verkocht. Wanneer u uw goed op 15 januari 2023 verkoopt, zal u voor 2023 nog de onroerende voorheffing moeten betalen aangezien u op 1 januari 2023 eigenaar was van het goed. Bij een verkoop kan evenwel contractueel worden voorzien dat de koper een gedeelte van de onroerende voorheffing voor het lopende aanslagjaar voor zijn rekening neemt. Dit wordt in de praktijk meestal evenredig verdeeld aan de hand van de datum van de eigendomsoverdracht. De notaris verrekent dit bij de eindafrekening bij het verlijden van de akte.

Was this article helpful?
Dislike 0