Skip to main content

Ben ik belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten verschuldigd?

You are here:

U dient de belasting te betalen indien u op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar bent van de bedrijfsruimte.

Inzake dit soort belasting is het aanslagjaar het kalenderjaar dat volgt op elke derde opeenvolgende registratie in de inventaris. Elke gemeente dient ieder kalenderjaar een gemeentelijke lijst op te stellen van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen.

Als eigenaar wordt beschouwd, de houder van een van de volgende zakelijke rechten met betrekking tot het bedrijfsgebouw:

  • de volle eigendom;
  • het recht van opstal of erfpacht; of
  • het vruchtgebruik.
Was this article helpful?
Dislike 0