Skip to main content

Ben ik de krotbelasting verschuldigd?

You are here:

U zal als belastingplichtige worden beschouwd indien u op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris houder bent van één van volgende zakelijke rechten met betrekking tot het pand:

  • de volle eigendom;
  • het recht van opstal of erfpacht; of
  • het vruchtgebruik.

Behoort een van deze zakelijke rechten toe aan meer dan een persoon, dan is elk van hen hoofdelijk verplicht de verschuldigde heffing te betalen.

Was this article helpful?
Dislike 0