Skip to main content

Binnen welke termijnen kan een btw-controle plaatsvinden?

You are here:

In principe beschikt de Administratie over een termijn van 3 jaar om een btw-controle uit te voeren. Ingeval van laattijdige of niet ingediende aangiften geldt er een termijn van 4 jaar. Deze termijn kan echter verlengd worden tot 7 jaar in geval van bedrieglijk opzet. De controletermijn bedraagt ook 7 jaar in het geval de informatie van een andere lidstaat of bewijskrachtige gegevens aantonen dat de handeling niet werd aangegeven in België, de handeling onterecht werd vrijgesteld of er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast. Indien er sprake is van belastingontduiking kan er een termijn van 10 jaar gehanteerd worden.

Deze termijn start op 31 december van het jaar van opeisbaarheid van de btw.

Was this article helpful?
Dislike 0