Skip to main content

De belastingwet is van openbare orde. Gevolgen?

You are here:

In België is de fiscale wet van openbare orde. Dat wil zeggen dat deze wetten geacht worden de “wezenlijke belangen van de staat of de gemeenschap te treffen, of berusten op de economische of juridische grondslagen van de samenleving”.

Dit brengt enkele belangrijke gevolgen met zich mee:

  • Fiscale wetten moeten strikt worden toegepast
  • Er kan geen akkoord met de fiscus worden gesloten over belastinggevolgen die strijdig zouden zijn met de fiscale wet
  • Een rechter kan eigen gronden aanvoeren om de heffing van het juiste bedrag van belastingen te wettigen
Was this article helpful?
Dislike 1