Skip to main content

De nummerplaat van mijn personenwagen is gestolen of verlopen. Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

You are here:

Als u aan de Vlaamse Belastingdienst de aangifte bij de politie van diefstal of verlies van uw nummerplaat bezorgt, kan er een bijkomende ontheffing verleend worden voor de periode van de maand van aangifte tot de maand voor schrapping.

Om de bijkomende ontheffing te verkrijgen, moet u een bezwaar indienen tegen deze aanslag. Daarbij voegt u de aangifte bij de politie. U stuurt best ook een kopie van het aanslagbiljet mee met uw bezwaar.

Als u in afwachting niet meer met de wagen rijdt, kunt u eventueel wachten met betalen. Als u daarentegen wel meteen een nieuwe nummerplaat aanvraagt en met uw auto de openbare weg opkomt, dan is het aan te raden wel te betalen. Anders loopt u immers het risico om bij een controle op de weg aan de kant te worden gezet of een boete te krijgen. Als u betaalt, krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag nadien teruggestort.

Was this article helpful?
Dislike 0