Skip to main content

Het recht op geschriften: ‘andere’ geschriften

You are here:

De akten van weigering tot overschrijving van beslaglegging zomede de getuigschriften, afschriften of uittreksels afgeleverd door de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie worden onderworpen aan een recht van 2 euro.

Was this article helpful?
Dislike 2