Skip to main content

Het recht op geschriften: de akten van gerechtsdeurwaarders

You are here:

In principe zijn de door gerechtsdeurwaarders opgemaakte processen-verbaal van openbare verkoping van lichamelijke roerende voorwerpen onderworpen aan een recht van 50 euro. Indien deze verkopen voortvloeien uit de gedwongen aflossing van schulden is dit recht 7,5 euro.

Was this article helpful?
Dislike 0