Skip to main content

Het recht op geschriften: de akten van notarissen

You are here:

In principe zijn de akten van notarissen onderworpen aan een recht van 50 euro.

Hierop bestaan 2 uitzonderingen:

  • De akten verleden voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen aan een recht van 95 euro
  • De akten van notarissen betreffende het huwelijksvermogensstelsel, het vermogensstelsel bij wettelijke samenwoning, het erfrecht, de akten van overlijden, de schenkingen onder levenden, de testamenten en giften, echtscheiding, afstamming en erkenning zijn onderworpen aan een recht van 7,5 euro
Was this article helpful?
Dislike 0