Skip to main content

Hoe berekent men de vermoedelijke meerwaarde van mijn perceel?

You are here:

De planbatenheffing wordt berekend uitgaande van de vermoedde meerwaarde van een perceel ten gevolge van de bestemmingswijziging en op basis van de oppervlakte van de bestemmingswijziging op het perceel. De oppervlakte van het perceel is de bij het kadaster gekende oppervlakte.

De vermoedde meerwaarde van een perceel wordt berekend conform de volgende tabel, per m2:

 • Overgang van “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar “wonen”: 117,64 euro
 • Overgang van “landbouw” naar “wonen”: 116,65 euro
 • Overgang van “recreatie” naar “wonen”: 113,24 euro
 • Overgang van “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar “wonen”: 116,07 euro
 • Overgang van “bedrijvigheid” naar “wonen”: 63,08 euro
 • Overgang van “landbouw” naar “bedrijvigheid”: 83,81 euro
 • Overgang van “recreatie” naar “bedrijvigheid”: 80,40 euro
 • Overgang van “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar “bedrijvigheid”: 83,23 euro
 • Overgang van “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar “recreatie”: 2,83 euro
 • Overgang van “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar “recreatie”: 4,40 euro
 • Overgang van “landbouw” naar “recreatie”: 3,41 euro
 • Overgang van “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar “landbouw”: 0,99 euro
 • Overgang van “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”: 5,49 euro
 • Overgang van “landbouw” naar “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”: 4,50 euro

Let wel: deze bedragen kunnen onderhevig zijn aan indexatie.

Was this article helpful?
Dislike 0