Skip to main content

Hoe kan ik een onroerend goed schenken?

You are here:

Een schenking van onroerende goederen moet steeds via notariële akte gebeuren en dus ook worden geregistreerd. U zal de verschuldigde schenkbelasting moeten betalen aan de notaris. Na ontvangst van het aanslagbiljet, zal de notaris dit bedrag vervolgens vereffenen met de gelden die hem werden voorgeschoten.

Was this article helpful?
Dislike 0