Skip to main content

Hoe oordeelt de Fiscale Administratie over de belastbaarheid van cryptocurrency?

You are here:

De Dienst Voorafgaande Beslissingen lanceerde een vragenlijst aangaande de belastbaarheid van virtuele munten. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen zal de Dienst Voorafgaande Beslissingen kunnen oordelen over het toepasselijk taxatieregime van de meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van de munten. De potentiële regimes zijn vrijgesteld privé-inkomen, divers inkomen of beroepsinkomen.

De 17 vragen hebben betrekking op:

 1. Wijze waarop u in bezit bent gekomen van de virtuele munten (bijvoorbeeld erfenis, schenking, investering, wederbelegging)
 2. Hoe lang u al investeert in virtuele munten
 3. Bedrag waarvoor u reeds hebt geïnvesteerd
 4. Frequentie van aan- en verkoopverrichtingen
 5. Hoe lang u de munten in bezit heeft alvorens deze over te dragen
 6. Uw beleggingsstrategie
 7. Of u al dan niet doet aan mining
 8. Wijze van aan- of verkoop: geautomatiseerd proces of handmatig
 9. Huidige beroepsactiviteit, studies, wijze van kennisname van virtuele munten
 10. Of uw investering al dan niet gebeurde via een saving fund
 11. Hoe actief u bent op fora, blogs, … Geeft u lezingen die betrekking hebben op virtuele munten?
 12. Percentage van uw totaal (roerend) vermogen geïnvesteerd in virtuele munten. Investeert u ook in andere roerende goederen?
 13. Gebruik van apparatuur, zoals hardware wallets, om de munten te beschermen
 14. Investering voor andere personen
 15. Beroep op leningen om de munten te financieren
 16. Huidige marktwaarde van de portefeuille
 17. Doet u beroep op het advies van professionelen?
Was this article helpful?
Dislike 2