Skip to main content

Hoe verloopt een fiscale procedure?

You are here:

Algemeen gesteld verloopt een fiscale procedure inzake inkomstenbelastingen in de volgende stappen:

  • Stap 1: aangifte
  • Stap 2: onderzoek van de aangifte
  • Stap 3: wijziging van de aangifte
  • Stap 4: aanslag in de belasting
  • Stap 5: betaling van de belasting + eventueel bezwaar tegen de belasting
  • Stap 6: voorziening bij de rechtbank van eerste aanleg, het hof van beroep en voorziening in cassatie

De betaling van de belasting verhindert niet het aantekenen van een bezwaar.

Was this article helpful?
Dislike 1