Skip to main content

Hoe wordt de aanslag voor deze heffing gevestigd?

You are here:

Jaarlijks wordt de heffing ter stijving van het fonds voor risico’s van zware ongevallen en het fonds voor preventie van zware ongevallen in maart gevestigd, per aangetekend schrijven aan de heffingsplichtige. Deze wordt vastgesteld overeenkomstig de toestand tijdens het voorafgaande jaar.

De betaling dient te gebeuren binnen twee maanden na de heffingsaanslag.

Was this article helpful?
Dislike 0