Skip to main content

Hoe wordt de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen berekend?

You are here:

De berekening van de heffing gebeurt op basis van deze formule: geïndexeerd kadastraal inkomen * (P + 1)

Het geïndexeerd kadastraal inkomen mag in principe niet lager zijn 990 EUR. Als het KI toch lager is, wordt voor de berekening van de heffing een KI van 990 EUR in aanmerking genomen.

P staat voor het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris. Deze factor kan in geen geval hoger zijn dan 4.

Concreet betekent dit dat de heffing evenredig stijgt met het aantal jaren dat de woning op de inventaris blijft staan.
Als er zich meerdere gebouwen of woning op een perceel bevinden (bv. bij appartementen) wordt er rekening gehouden met hun respectievelijke oppervlakte.

Was this article helpful?
Dislike 0