Skip to main content

Hoe wordt de planbatenheffing berekend?

You are here:

Voor de berekening van de planbatenheffing wordt het bedrag van de vermoedde meerwaarde van een perceel verdeeld in schijven, die elk onderworpen worden aan een specifiek heffingspercentage.
Aan de hand van de volgende tabel wordt het bedrag berekend:

Gedeelte van de vermoede meerwaarde (t.h. = percentage toepasselijk op het overeenstemmend gedeelte):

  • van 0,01 tot en met 12.500 EUR: 1 t.h.
  • van 12.500 tot en met 25.000 EUR: 2 t.h. (125 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • van 25.000 tot en met 50.000 EUR: 3 t.h. (375 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • van 50.000 tot en met 100.000 EUR: 5 t.h. (1.125 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • van 100.000 tot en met 150.000 EUR: 8 t.h. (3.625 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • van 150.000 tot en met 200.000 EUR: 14 t.h. (7.625 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • van 200.000 tot en met 250.000 EUR: 18 t.h. (14.625 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • van 250.000 tot en met 500.000 EUR: 24 t.h. (23.625 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
  • boven de 500.000 EUR: 30 t.h. (83.625 EUR bedrag heffing over voorgaand gedeelte)
Was this article helpful?
Dislike 0