Skip to main content

Hoe wordt het verdeelrecht berekend?

You are here:

Het verdeelrecht wordt berekend op de overeengekomen waarde van de goederen, zoals die blijkt uit de bepalingen van de akte. De belastbare basis mag echter niet lager zijn dan de reële verkoopwaarde. De overeengekomen waarde is de geldelijke waarde van de tegenprestatie die de afstandshouder aan de afstandsdoener moet geven voor de afstand van het onroerend goed (“prijs + lasten”).

Was this article helpful?
Dislike 0