Skip to main content

Hoeveel bedraagt de erfbelasting voor verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners in het Vlaamse Gewest?

You are here:
  • KB Home
  • Erfbelasting
  • Hoeveel bedraagt de erfbelasting voor verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners in het Vlaamse Gewest?

Erfenissen worden in rechte lijn en tussen partners belast aan de laagste tarieven.

De tarieven zijn de volgende:

Vanaf Tot en met Tarief in %
0 EUR 50.000 EUR 3 %
50.001 EUR 250.000 EUR 9 %
250.001 EUR 27 %

Deze tarieven zijn van toepassing op de verkrijging per erfgenaam. Voorts wordt de opsplitsing gemaakt tussen onroerende en roerende goederen. Dit biedt een extra voordeel dat men tweemaal kan genieten van het laagste tarief.

Was this article helpful?
Dislike 0