Skip to main content

Hoeveel bedraagt het verdeelrecht?

You are here:

Het verdeelrecht bedraagt in principe 2,5 %.

In het Vlaams Gewest wordt dit echter teruggebracht tot 1 % in de volgende gevallen:

  • bij een echtscheiding door onderlinge toestemming;
  • bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;
  • bij beëindiging van een wettelijke samenwoning, maar alleen wanneer de verdeling plaats vindt binnen een termijn van één jaar na de beëindiging van de wettelijke samenwoning en op voorwaarde dat de partners minstens één jaar ononderbroken wettelijk samenwoonden.

Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld aan de aard van de onroerende goederen, dit verlaagd tarief is dus niet voorbehouden voor de gezinswoning en kan ook worden toegepast op meer dan één onroerend goed. Het verlaagd tarief kan door dezelfde personen meerdere keren worden genoten.

Was this article helpful?
Dislike 0