Skip to main content

Hoeveel recht op hypotheekvestiging moet ik betalen?

You are here:

Het tarief van het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed bedraagt 1 %. Het wordt berekend op de sommen die gewaarborgd zijn door de hypotheek:

  • De gewaarborgde hoofdsom;
  • Het toebehoren. Dit zijn onder meer de kosten van eventuele vervolgingen, jaarlijkse verzekeringspremies, commissielonen, bijkomend gewaarborgd bedrag uit hoofde van een beding van indexering. Meestal voorziet de bank hiervoor een bepaald percentage (5 of 10 %).
Was this article helpful?
Dislike 0