Skip to main content

Ik ben ten onrechte belast in twee landen. Wat kan ik doen?

You are here:

Wanneer u denkt onterecht belast te zijn in twee landen op hetzelfde inkomen, kan u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Dit kan u doen bij Dienst Internationale betrekkingen, afdeling commentaar.

Was this article helpful?
Dislike 0