Skip to main content

In welke gevallen moet het verdeelrecht betaald worden?

You are here:

Opdat het Vlaamse verdeelrecht toepassing kan vinden moet het onroerend goed in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Een verdeling vindt plaats in de volgende gevallen:

  • indien u samen met uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een onroerend goed aankoopt en nadien het deel van uw partner wil ‘overkopen’;
  • indien u samen met uw broers of zussen een onroerend goed erft en het deel van uw familieleden tegen vergoeding wil overnemen;
  • bij omzetting van het vruchtgebruik in volle eigendom van het geërfde onroerend goed als langstlevende echtgeno(o)t(e) tegen betaling aan de bezitters van de blote eigendom.
Was this article helpful?
Dislike 0