Skip to main content

Is er verkooprecht verschuldigd bij de verkrijging van een onroerend goed bij ontbinding van een vennootschap?

You are here:
  • KB Home
  • Verkooprecht
  • Is er verkooprecht verschuldigd bij de verkrijging van een onroerend goed bij ontbinding van een vennootschap?

Bij de verkrijging door een of meer vennoten ingevolge de ontbinding van een vennootschap is er in principe verkooprecht verschuldigd, ongeacht de wijze waarop dit geschiedt.

Op deze principiële belastbaarheid bestaan er 2 uitzonderingen:

  • De zogenaamde “wachtregeling”, in geval van kapitaalvermindering of vereffening (onder bepaalde voorwaarden)
  • De “regeling van de historische vennoot”, in geval van overname door één of meer vennoten, bij bepaalde vennootschappen en onder welbepaalde voorwaarden
Was this article helpful?
Dislike 2