Skip to main content

Is het investeren in cryptocurrency belastbaar?

You are here:

Dat hangt ervan af. Voor virtuele munten gelden, afhankelijk van het geval, een van de volgende taxatieregimes:

  • Vrijgesteld: als de transactie valt binnen het “normale beheer van het privévermogen”;
  • Belastbaar als divers inkomen (33 %) indien de verrichtingen niet meer binnen het normale beheer van het privévermogen vallen. Denk bijvoorbeeld aan transacties met een speculatief karakter, zoals het snel en veelvuldig inspelen op prijsfluctuaties;
  • Belastbaar als beroepsinkomen (progressieve tarieven tussen 25-50 %) voor professionele traders.

In de praktijk zult u zich in de grijze zone bevinden tussen deze tarieven.

Was this article helpful?
Dislike 1