Skip to main content

Moet ik de Vlaamse belastingen betalen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

You are here:

Een bezwaar indienen betekent niet dat u een uitstel van betaling verkrijgt

Bij het indienen van een bezwaar moet u het niet-betwiste gedeelte van de aanslag betalen. Indien u enkel het niet-betwiste gedeelte betaalde, zult u indien het bezwaarschrift niet wordt ingewilligd, alsnog nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn op het gedeelte van de aanslag dat u betwistte.

Indien na het bezwaarschrift blijkt dat u te veel belastingen betaalde, dan zal de Vlaamse Belastingdienst u het te veel betaalde bedrag terugstorten, vermeerderd met moratoriuminterest.
De rentevoet voor nalatigheids- en moratoriumintresten werd vanaf 1 januari 2021 verlaagd naar 4%.

Was this article helpful?
Dislike 1