Skip to main content

Om welke redenen mag een fiscale visitatie plaatsvinden?

You are here:

De fiscale visitatie heeft een doelgebonden karakter. De gemachtigde ambtenaren kunnen hun visitatierecht dus enkel aanwenden voor een aantal welbepaalde, specifieke doeleinden die in de wet worden opgesomd. Zij kunnen hun visitatierecht enkel gebruiken om na te gaan:

  • welke activiteiten worden verricht
  • het belang van de activiteit
  • de aard en de hoeveelheid voorraden die men bezit
  • de aard en de hoeveelheid voorwerpen, installaties en rollend materieel
  • de boeken en bescheiden die zich aldaar bevinden
  • het geïnformatiseerd boekhoudsysteem
Was this article helpful?
Dislike 0