Skip to main content

Tot wanneer kan de administratie mijn aangifte controleren?

You are here:

Uw aangifte kan nog na de betaling of terugbetaling van de belasting worden gecontroleerd gedurende een onderzoekstermijn die begint te lopen op 1 januari van het aanslagjaar.

De onderzoekstermijn bedraagt in principe drie jaar. In geval van aanwijzingen van fraude geldt een termijn van tien jaar. Als u een bezwaar indient, wordt de onderzoekstermijn verlengd met de termijn tussen indiening ervan en de beslissing van de directeur, met een maximum van zes maanden.

Het is daarom van belang dat u alle documenten die nodig zijn voor de berekening van de belasting gedurende tien jaar zorgvuldig bewaart!

Was this article helpful?
Dislike 0