Skip to main content

Tot welke lokalen heeft de controle-ambtenaar toegang?

You are here:

De controle-ambtenaars die in het bezit is van een aanstellingsbewijs heeft toegang tot de ruimten waar een economische activiteit wordt uitgeoefend. Indien u tevens deze lokalen bewoond is dit bezoekrecht onderworpen aan een dubbele beperking:

  • Dit mag slechts tussen 5 en 21 uur
  • De politierechter verleende een machtiging
Was this article helpful?
Dislike 0