Skip to main content

Waarom moet ik meer onroerende voorheffing betalen dan vorig jaar?

You are here:

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de onroerende voorheffing gestegen is:

  • Elk jaar wordt het kadastraal inkomen (KI) geïndexeerd. De basis van de onroerende voorheffing is het geïndexeerde kadastrale inkomen, waardoor de onroerende voorheffing elk jaar ook zal stijgen na de indexering;
  • Verhoging van de provinciale en gemeentelijke opcentiemen;
  • Wegvallen van een of andere vermindering zoals wanneer twee kinderbijslaggerechtigde kinderen niet meer bij u wonen waardoor deze vermindering zal wegvallen en u meer onroerende voorheffing zal betalen;
  • Het kadastraal inkomen van uw woning is verhoogd door bv een renovatie. Na een renovatie zal het KI herschat worden en zal uw woning een hoger KI toegekend krijgen waardoor u meer onroerende voorheffing zal moeten betalen.
Was this article helpful?
Dislike 0