Skip to main content

Wanneer heeft een belastingplichtige een ‘woonplaats’ in België?

You are here:

De fiscale woonplaats van een rijksinwoner is de feitelijke woonplaats, gekenmerkt door een zekere bestendigheid. Om dit te bepalen moet men kijken naar de feitelijke omstandigheden en minder naar de intenties van de belastingplichtige.

Was this article helpful?
Dislike 0