Skip to main content

Wanneer is er sprake van leegstand bij een bedrijfsruimte?

You are here:

Een bedrijfsruimte wordt als leegstaand beschouwd en opgenomen op de gemeentelijke lijst vanaf het moment dat meer dan de helft van de vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut. Daarnaast moet het gebruik van de ruimte rationeel zijn.

Was this article helpful?
Dislike 0