Skip to main content

Wanneer is er sprake van verwaarlozing van een bedrijfsruimte?

You are here:

Een bedrijfsruimte wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer zij uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften.

Was this article helpful?
Dislike 0