Skip to main content

Wanneer is het verkooprecht verschuldigd?

You are here:

Voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest is het verkooprecht verschuldigd vanaf de sluiting van de (mondelinge) verkoopovereenkomst onder bezwarende titel. Het recht wordt echter geheven naar aanleiding van de registratie van de akte die de overeenkomst tussen de partijen bevat.

Was this article helpful?
Dislike 0