Skip to main content

Wat impliceert het “non bis in idem”-beginsel?

You are here:

Krachtens het “non bis in idem”-beginsel mag de belastingplichtige in principe niet meer dan één strafsanctie opgelegd krijgen voor dezelfde inbreuk. Het is namelijk zo, dat dezelfde belastbare grondslag in hoofde van dezelfde persoon voor éénzelfde jaar door dezelfde overheid geen tweemaal mag worden belast uit hoofde van eenzelfde belasting(en) met hetzelfde doel.

Was this article helpful?
Dislike 0