Skip to main content

Wat is de belasting op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten?

You are here:

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte. De opbrengsten ervan komen terecht in het Vernieuwingsfonds, dat financiële steun geeft aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen.

Was this article helpful?
Dislike 0