Skip to main content

Wat is de belasting op de spelen en de weddenschappen?

You are here:

De belasting op de spelen en de weddenschappen is de belasting die wordt geheven op het brutobedrag van de sommen die werden ingezet bij het spelen van spelen en weddenschappen. Dit brutobedrag betreft het bedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij het spel of de weddenschap, verminderd met de winst die werkelijk werd verdeeld.

Het betreffen zowel spelen in publieke als in private kringen. Hierbij is het irrelevant of de spelen een geoorloofd karakter hebben of niet.

Was this article helpful?
Dislike 0