Skip to main content

Wat is de belasting op inverkeerstelling (BIV)?

You are here:

Voor elke eerste inverkeerstelling van een motorvoertuig door een welbepaalde persoon op de openbare weg dient de belasting op inverkeerstelling (BIV) betaald te worden.

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan BIV:

  • Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België
  • Lichtvaartuigen ingeschreven en gebruikt in België
  • In bepaalde gevallen zijn jachten en pleziervaartuigen ook onderworpen aan BIV

Tweedehandsvoertuigen die in hoofde van de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven moeten dus ook BIV betalen.

Was this article helpful?
Dislike 0