Skip to main content

Wat is de betaaltermijn voor de beurstaks?

You are here:

De tussenpersoon van beroep (Belgische of buitenlandse) moet de TOB betalen uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd.

De ordergever die de belastingschuldige is van de TOB moet de betaling doen tegen uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd.

Was this article helpful?
Dislike 0