Skip to main content

Wat is de douane-unie?

You are here:

De regels betreffende de douane zijn quasi Europeesrechtelijk geregeld.

De Europese douane-unie omvat 2 aspecten:

  • Intern aspect: afschaffing in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking in de handel tussen de lidstaten onderling
  • Extern aspect: tariefgemeenschap en gemeenschappelijke douanewetgeving tussen de Europese Unie en derde landen
Was this article helpful?
Dislike 3