Skip to main content

Wat is de effectentaks?

You are here:

De effectentaks of taks op de effectenrekeningen betreft een belasting die verschuldigd is door elke titularis van één of meerdere effectenrekeningen waarop belastbare financiële instrumenten zijn ingeschreven waarvan het aandeel in de gemiddelde waarde groter of gelijk is aan 1.000.000 EUR.

Was this article helpful?
Dislike 0